Whatsapp Facebook X LinkedIn RSS feed

Strengere voorwaarden voor gebruik gewasbeschermingsmiddelen op de golfbaan

NIEUWS
REGELGEVING & JURIDISCH
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp
Willemijn van Iersel, woensdag 24 april 2024
84 sec


Op 19 april 2024 is een belangrijke wijziging in de regelgeving voor het gebruik van pesticiden op sportvelden ingevoerd. Deze update is vooral relevant voor beheerders van golfbanen en greenkeepers die te maken hebben met IPM.


Het gebruik van pesticiden (bestrijdingsmiddelen/gewasbeschermingsmiddelen) op sportvelden is al sinds 2017 aan banden gelegd, maar voor de sport is er op weg naar nulgebruik van chemische pesticide vooralsnog een hoogstnoodzakelijke uitzondering op het gebruiksverbod. Voor golfbanen betekent dit dat er onder strenge voorwaarden nog uitzonderingen zijn voor een beperkt aantal plagen, ziekten en onkruiden, mits er door de golfbaan voldaan wordt aan geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management, IPM).

Update

Tot voor kort was de regeling van 1 april 2020 van kracht, maar met de nieuwe aanpassing op 19 april 2024 zijn er enkele nuances doorgevoerd. NGF schrijft: 'De wijzigingen, hoewel subtiel, kunnen significant zijn in de manier waarop IPM wordt geïmplementeerd en hoe golfbanen hun doel om geen chemische pesticiden te gebruiken kunnen voortzetten, zonder in te boeten op de cruciale speelkwaliteit.'


Hoe lees je de tabel?

Bovenstaande tabel van NGF bevat alle aanwijzingen die essentieel zijn voor correct gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op golfterreinen. (De tabel is hier ook groot te bekijken.) Hier volgt een uitleg over hoe je deze tabel kan interpreteren:

Gebruik van Pesticiden: Waar in de tabel 'nee' staat, is het gebruik van pesticiden verboden, inclusief producten die nog door het Ctgb zijn goedgekeurd.

Insecten en Onkruiden: Bij de aanduiding '20%' in de tabel geldt een totale oppervlaktelimiet van maximaal 20% per jaar voor de specifiek benoemde plagen en onkruiden. Dit percentage heeft betrekking op het uitgezonderde oppervlak voor kortgras, niet op het totale beheerde areaal van het golfterrein. Voorbeeldberekening: Stel, het uitgezonderde speloppervlak van een golfterrein bedraagt 15 hectaren (variërend van fringe/collar tot maintained-rough binnen een totaal beheerd terrein van 47 hectare). Dan mogen tegen de genoemde onkruiden op maximaal 3 hectaren (20% van 15 hectaren) per jaar herbiciden worden toegepast.

Renovatie of Onderhoud: Voor delen van golfterreinen die vanwege renovatie of grootschalig onderhoud opnieuw zijn ingezaaid, gelden de volgende regels:
- Jaar 1: Geen toepassing van herbiciden.
- Jaar 2 of 3: Eenmalige toepassing van herbiciden over het gehele oppervlak indien noodzakelijk.

Gericht Toepassen: Een herbicide tegen specifieke onkruiden zoals akkerdistel, jacobskruiskruid of ridderzuring moet pleksgewijs en gericht op het onkruid worden toegepast om de impact op de omgeving te minimaliseren.

Deze richtlijnen zijn bedoeld om de toepassing van pesticiden binnen de toegestane grenzen te houden, terwijl tegelijkertijd de speelkwaliteit van het golfterrein behouden blijft.

Om te kunnen reageren moet je zijn ingelogd.   LOGIN   of maak gratis een account aan.

REACTIES
Er zijn nog geen reacties.

Tip de redactie


ONDERDELEN
Archief
Dossiers
GIP
OVER ONS
Over ons
Duurzaamheid & NWST
Contact
Het team
ADVERTEREN EN ABONNEREN
Fysiek abonnement
Digitaal abonnement
Abonneren nieuwsbrief
Adverteren
Verschijningsdata
MEER
Redactionele spelregels
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Cookies
ONDERDELEN
OVER ONS
ADVERTEREN EN ABONNEREN
MEER