Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

Toekomstvisie voor groene omgeving Kennemer Golf & Country Club

dinsdag 12 september 2017

De Kennemer Golf & Country club
De Kennemer Golf & Country Club is een echte duinbaan met een links karakter. Natuurlijke duinen, korte vegetaties, struweel en mooie bomen zoals de zomereik wisselen elkaar af. Onlangs ontwikkelde Buiting advies een toekomstvisie en een werkplan voor de komende 25 jaar.

Bezoekers van de Kennemer Golf & Country Club waarderen het karakter van deze bijzondere baan, die hier en daar percelen bevat met oude Oostenrijkse dennen en open stuifzand. Ook de volop aanwezige vergezichten spelen bij de totaalbeleving van de bezoeker een belangrijke rol.

Identiteit
Het eerste doel bij deze duinbaan was volgens een woordvoerder van Buiting om een gezamenlijk gedragen visie te ontwikkelen waarin wordt vastgelegd welk landschappelijk beeld de Kennemer uiteindelijk zal krijgen. 'Daarbij gaat het om het nauwkeurig benoemen van de identiteit van de Kennemer en de daarbij behorende landschappelijke beelden: de 'stip op de horizon' voor een periode van 25 jaar. Onze groenvisie sluit goed aan bij de baanvisie van de Kennemer als het gaat om golf of om het onderhoudsplan voor de gebouwen. Ook daar zijn we het eens met onze gezamenlijke lange termijnvisie.'

Stip op de horizon
Binnen het tweede deel van het project is een werkplan ontwikkeld die gericht is op het planmatig en duurzaam vormgeven van het beheer van de groene omgeving voor de komende 2 maal 6 jaar. In dit werkplan zijn de beheermaatregelen vastgelegd, die in de groene omgeving worden uitgevoerd om de 'stip op de horizon' een stap dichterbij te brengen. Zowel de visie, als het werkplan zijn met de baanarchitect, Martin Hawtree, in het veld besproken.


REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES