Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen

Blog Herman Berteler: wie overbrugt de kloof?

woensdag 12 november 2014

Een uitspraak van Hein van Iersel in zijn hoofdredactioneel commentaar in Greenkeeper nr.4, 2014 is uit mijn hart gegrepen. 'Het jammere is dat bijna al die innovaties technisch van aard zijn en de kloof tussen techneut en golfer misschien nog wel groter maken'.

Dit impliceert dat er al een kloof bestaat! 'Eindelijk, EINDELIJK', dacht ik bij het lezen van het artikel van Van Iersel. Het lijkt tegenstrijdig, drempels worden geslecht en de instroom van "gewone" golfers en recreanten wordt gestimuleerd, terwijl aan de professionele kant van de golf, de vervreemding van de golfer toeneemt. Eerder was het voor mij aanleiding om Golfbaanhandboek.nl te realiseren. De vakspecialistische termen, ook in de golf(vak)bladen nemen sterk toe, waaronder duurzaamheid, bestrijdingsmiddelenwetgeving, beeldkwaliteitscatalogus, environment, green deal gewasbescherming, smartpower, sensorentechniek, elektronisch management, etc. etc. Dit alles ter verbetering van de branche, kennisspreiding en kennisontwikkeling. En hier zit de valkuit!
Hein geeft aan 'geen moer te snappen van wat zijn deskundig pc-beheerder uitlegt'. In de kern is er aan het golfspel niets veranderd; in zo weinig mogelijk slagen van tee naar green. Toch zijn de verwachtingen van de golfers sterk veranderd en nog steeds aan verandering onderhevig. Zich bewust van hun aandeel in het economisch proces, stellen ze als klant ook eisen. Dit gerelateerd aan wat men noemt "speelkwaliteit". En daar reist de vraag, wat is speelkwaliteit, hoe bereik je dat en hoe meet je dat? Hier is een 'kloof' riskant. Naar mijn mening houdt dit meer in dan een correcte tee, fairway en green met hoge graskwaliteit betreft, ook in relatie met bodem, water, bemesting en bescherming. Tot speelkwaliteit behoren naar mijn mening ook een probleemloze toe-reis, doelmatige verwijzing en begeleiding, prettige ontvangst en .....goede oefenfaciliteiten, correcte bewegwijzering, goede bebording, tee-baan-informatie met nuttige informatie, voldoende afstandsaanduiding, voldoende rustpunten, correcte geleiding, voldoende toilet- en schuilvoorziening, goede paden en evt bruggen, etc. etc. Alles in klantgerichte kwantiteit en kwaliteit, inclusief veiligheid.
En op basis van wat de golfer krijgt, snappen hier veel golfers de technische innovatiekennis van veel baanmanagers en greenkeepers niet, gelet op de baaninrichting. Hun ontwikkeling en kennis ten spijt. Andersom blijken die baanmanagers en greenkeepers, de golfers niet te snappen. Veel disciplines worden nl steeds verder van de golfer weggroeiende techneuten zoals de groentechneut, automatiseringstechneut, managementtechneut, horecatechneut e.d. Innovatieve opleidingen zijn hier debet aan. Zonder deze kennisontwikkeling gaat het echter niet, maar houdt het contact met de golfer op menselijk niveau en kort, gewoon van tee tot green. Waar en hoe is straks het contact door de baan met de golfer, als RTK (real time kinematic)-gps gemeen goed wordt? Of wordt de golfer steeds meer geacht ondergeschikt te zijn aan ingesteld maaiprogramma? Wie is er voor wie op en rond de baan? En wie overbrugt de kloof?REACTIES
Er zijn nog geen reacties.
REACTIE PLAATSEN
Naam:
E-mail (wordt niet getoond op de website):
Reactie:

VACATURES