Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen
2013 - 3
Naar de enquête

Edutraining op de Duitse Winston Golf Universiteit


Voor de opleiding (hoofd)greenkeeper kun je terecht bij AOC’s, IPC Groene Ruimte en Has Kennistransfer. En ambieer je een carrière als manager dan kun je bij de NVG/Golf Management Academy in Den Haag aankloppen voor de leergang Management. Maar je kunt ook terecht in het buitenland, vooral in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, als academisch student, op cursussen of als stagiair/vrijwilliger om extra kennis te vergaren. In Nederland heeft de Dutch Turfgrass Research Federation o.a. de ambitie om in de toekomst een universitaire studie te starten die greenmanagers opleidt. Maar wie daar niet op kan wachten kan ook in Duitsland terecht op de Winston University.

Auteur: Broer de Boer

Bindels in Business


Een heel ander geluid over ‘carrière’ geeft John Bindels (45). Hij is hoofdgreenkeeper op het Rijk van Nijmegen. Hij ziet zichzelf dit vak niet nog eens 22 jaar uitoefenen en hij kiest weer voor zelfstandigheid. Zeven jaar geleden was hij nog bedrijfsleider op een potplantenbedrijf, en daarvóór runde hij het ouderlijk bedrijf in de champignonteelt. John heeft het plan opgevat zich weer te verzelfstandigen en Het Rijk geeft hem daartoe de gelegenheid.

Auteur: Broer de Boer

Dicks' drang naar doelmatig draadloos data verzamelen


'Realtime' de bodemvochtigheid, de bodemtemperatuur en de CE-waarden kennen in de bovenste 20 cm van je green. Met de Toro Turfguard is dat geen utopie meer. Dick Vastenhouw heeft voorlopig in drie van zijn greens sensoren geïnstalleerd. .

Auteur: Broer de Boer

Klein, smal en nat, maar het is best wat!


Hoofdgreenkeeper Leon van Dijk, in dienst van Aha de Man, heeft aan de telefoon niet overdreven! 'Zijn' baan, aangelegd in 1932, is bijzonder. De baan midden in Rotterdam kent een eigen waterhuishouding met onderbemaling, heeft de laagste green van West-Europa (green 5 ligt op - 7,05 NAP!) en het clubhuis in de vorm van een golfclub staat op de monumentenlijst. En... Golfbaan Kralingen is de op acht na oudste golfbaan van Nederland! Aan deze openbare golfbaan, aanvankelijk aangelegd voor de happy few, zit een bijzonder verhaal verbonden.

Auteur: Broer de Boer

Bemonsteren van emelten


In dit artikel gaat entomoloog Henk Vlug in op de langpootmuggen en hun larven, de emelten. Emelten leven in verticale holletjes in de grond en komen in de nacht en vroege ochtend naar boven om te vreten. Waar kort gras is, kan schade ontstaan in de vorm van kleine kale plekjes. Bij een hoge dichtheid van emelten kunnen deze zich aaneensluiten tot grotere kale plekken. De auteur geeft in dit artikel aan hoe men met de zoutwatermethode de aanwezigheid en aantallen in beeld kan brengen. .

Auteur: Henk Vlug Insect Consultancy

Nieuw leven voor 'uitgebluste' tractiebatterijen en accu's


Ook op golfbanen zien we steeds meer tractiebatterijen. Denk aan de energiebron die we onder de motorkap van de golfkarren aantreffen. Maar ook bij bedrijfsvoertuigen in de greenkeeping komen batterijen steeds meer in zwang. Maar wat te doen als de elektronenbron dienst weigert?

Auteur: Ruud Jacobs

Veel 'groenere sheet' op Ommense sinds 2006


Diederik Koning, baancommissaris van G&CC Hooge Graven bij Ommen, gaf al een reactie op het artikel ‘Haalt de baancommissaris 2020?’ van auteur Jan van Mondfrans. Net iets daarvoor schreef hij echter ook het bijgaande artikel voor het clubblad van de golfclub. Daaruit blijkt onomstotelijk dat baancommissarissen in Ommen hun leden laten zien met welke inspanningen ze bezig zijn, wat het resultaat daarvan is en welke belangrijke aandachtspunten er (nog) zijn.

Auteur: Diederik Koning baancommissaris Hooge Graven

Ambitieuze vakjury voor het eerst bijeen


Op 22 mei 2013 kwam de jury voor de verkiezingen van de Greenkeeper of the Year 2014 voor het eerst bijeen.Het gaat om Gerard Jol, Alexander de Vries, Bruno Steensels, Jos Theunissen, Philippe Mallaerts en Wim Smits.

Auteur: Hein van Iersel, Broer de Boer

The Rebirth of Lolium perenne stoloniferum


Nederlandse greenkeepers konden al kennismaken met het nieuwe grasras RPR. Want een nieuw grassoort mag je het niet noemen. RPR is uitlopervormend Engels raaigras, Lolium perenne stoloniferum, waarvan de soort al in 1836 beschreven werd in Ierland .

Auteur: Broer de Boer

Ultramoderne semiautomatische menginstallatie op de Kennemer


Dick Vastenhouw, hoofdgreenkeeper van de Kennemer, toonde GREENKEEPER tijdens het interview over het draadloos gegevens verzamelen met de Toro Turfguard trots zijn ultramoderne semiautomatische menginstallatie. .

Auteur: Broer de Boer

Altic vult gat dat onderzoek laat vallen


Bij het Drentse Rolde ligt een bijzonder proefveld. Het werd in 1953 als provinciale Proefboerderij Kooijenburg in gebruik genomen voor de veenkoloniale landbouw. Sinds 2012 voert het Drontense Altic er ook onderzoek uit met sportveld- en greengrassen.

Auteur: Broer de Boer

Pak het probleem bij de wortel aan


Het effect van boomwortels op de graskwaliteit, zie bijgaande foto, wordt pas goed duidelijk bij droog weer. In de strijd om water winnen de bomen het meestal van het gras op de golfbaan. Boomwortels strekken zich veel verder uit dan de meesten van ons beseffen. Ze veroorzaken op belangrijke delen van het speelveld problemen met de grasmat. Het probleem is eenvoudig en effectief aan te pakken door elke twee tot drie jaar de boomwortels te snoeien.

Auteur: Robert Vavrek

Investeer in jezelf, investeer in kennis!


Over de opleidingen tot greenkeeper zijn vele meningen. Maar zodra je als redacteur iemand citeert, krijgt je vaak de reactie ‘zo had ik dat niet gezegd, bedoeld’. De redactie sprak met Mark Suichies en met Marco Wouters, twee hoofdgreenkeepers die over de landsgrenzen heen kunnen kijken en daar wel eens over willen spreken. GREENKEEPER sprak met hen over de carrière van greenkeepers. En onvermijdelijk kom je dan ook op de daarvoor benodigde kennis terecht. Wat kunnen we van hen leren?

Auteur: Broer de Boer

Hoofdredactioneel


Achterklap, hoofdredactioneel

Auteur: Hein van Iersel