Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen
2013 - 2
Naar de enquête

NGA en GAB in beeld


Gezamenlijke bijeenkomst Belgische en Nederlandse greenkeeper associaties. .

Auteur: Broer de Boer

Stop schapenbegrazing, breng het duin tot leven


Leidt de hype om grote grazers los te laten in natuurgebieden tot een grotere biodiversiteit? Volgens onderzoek van Peter Boer resulteert de inzet van schapen in kalkarme duinen juist tot vergrassing en een verarming van de natuur. Een reflectie vanuit de duinen bij Bergen aan Zee.

Auteur: Peter Boer

Schapen op Nederlandse golfbanen


Op onze enquête van de afgelopen winter over de inzet van schapen op de golfbaan als natuurlijke maaimachine kregen we een reactie van een twintigtal golfbanen. De verstrekte informatie is samengevat in de afgebeelde tabel, de opmerkingen die de greenkeepers maakten zijn als quote weergegeven, en van een drietal Nederlandse golfbanen laten we de hoofdgreenkeepers aan het woord over ‘hun’ schapen.

Auteur: Broer de Boer

Golfarchitecten bijeen in de VS


Michiel van der Vaart maakte op uitnodiging van de Amerikaanse associatie van golbaanarchitecten (ASGCA) een studiereis naar Long Island, New York. Dat gebeurde in een gezelschap van 25 van zijn Europese collega’s. Het doel van de study tour was naast kennisoverdracht ook het kennismaken met de Americaanse golfcultuur en -geschiedenis. En natuurlijk was er ook veel golf ingeroosterd.

Auteur: Michiel van der Vaart

NGA-Nieuws


De periode waarin de NGA haar meeste (winter)activiteiten ten uitvoer brengt, zit er alweer op en velen van ons gaan zich weer richten op de dagelijkse gang van zaken. Zich bezighouden met het groen, want het golfseizoen is weer van start gegaan. De eerste competitieronden zijn alweer gespeeld en ik ben benieuwd onder welke condities. Ik kan me voorstellen dat de eerste geruchten de ronde doen, in het bijzonder van de competitiedeelnemers, over hoe beroerd sommige banen erbij liggen. Niet te putten, te veel bunkerzand, slechte tees en noem maar op. Of zou het kunnen zijn dat de betere golfers meer begrip krijgen voor de greenkeepers, omdat zij ongetwijfeld ook aan den lijve hebben ondervonden wat voor erbarmelijke winter we achter de rug hebben?

Auteur: NGA

UFO controleert golfbanen


Haalt de baancommissaris 2020?


75 % van de banen wordt onderhouden door een tiental aannemers. Onderhoudscontracten bepalen de kwaliteit van de golfbaan. Betekent dit het einde van de baancommissaris?

Auteur: Jan van Mondfrans

Positie baancommissaris een wakkerend vlammetje?


Baancommissarissen reageren op de stelling 'Haalt de baancommissaris 2020?' van Jan van Mondfrans.

Auteur: Broer de Boer

Stoere actie op GC Kagerzoom


Baancommissie en aannemersbedrijf J. de Ridder hebben in vier dagen tijd de fairways en rough-delen (circa 6,7 ha) grondig aangepakt. .

Auteur: Broer de Boer

Strijden tegen mos in greens


Mos lijkt zich de laatste jaren meer en meer op greens te manifesteren. In Nederland en België komen in totaal circa 750 mossoorten voor, waarbij vooral zilvermos (Bryum argenteum) met een zekere regelmaat en vaak lokaal op de greens wordt geconstateerd. Casper Paulussen van NiB ScanPro gaat in dit artikel in op het voorkómen en terugdringen van ongewenste mosgroei op greens.

Auteur: Casper Paulussen, NiB ScanPro

GEO als uithangbord


In dit artikel geeft Buiting Advies een toelichting op het belang van het CtG-programma en de GEOcertificering. De auteurs geven ook een toelichting op de verandering die heeft plaatsgevonden door het besluit van de NGF om het CtG-programma door de GEO te laten certificeren.

Auteur: Ronald Buiting en Eric Verkaik

De evolutie van Committed to Green


Vanaf midden jaren 90 is de NGF actief geweest met het programma Committed to Green, destijds een initiatief van de European Golf Associatie, ontwikkeld met financiële steun van o.a. de Europese Commissie, The R&A en de European Tour.

Auteur: Joris Slooten

Strakvlak-demo op Delflandse tee


Is de Strakvlak-methode bruikbaar bij de aanleg of wel renovatie van greens of teeboxen? .

Auteur: Broer de Boer

Een sportieve uitdaging


De verkiezing tot Fieldmanager of the Year kenden we al. Maar... op 20 november aanstaande zal een vakjury bekendmaken welke Belgische of Nederlandse greenkeeper zich een jaar lang Greenkeeper of the Year 2014 mag noemen. Dit gebeurt tijdens een feestelijk Nederlands/Belgisch onderonsje. Vakblad GREENKEEPER organiseert dit evenement in het Willem II-stadion in Tilburg. Er is een plan, er is een jury, er is een locatie en de aanmeldingen van kandidaten uit België en Nederland stromen binnen! . . . .

Auteur: Broer de Boer

Uit de brand


Het was in de jaren zeventig en tachtig waarschijnlijk het grootste beregeningsbedrijf van Nederland en in die hoedanigheid ook een welkome adverteerder in dit vakblad. We hebben het natuurlijk over Van den Brand Beregening. Acht jaar na het tweede en definitieve faillissement blijkt een bloeiend netwerk te zijn ontstaan van ex-collega's die elkaar met raad en daad bijstaan. .

Auteur: Hein van Iersel

Niet echt New en een beetje Hollands: de New Holland Boomer-compacts


In 2009 kwam New Holland met de Boomer 3000- compacttractor: een nieuwe lijn compacts met CVT-transmissie. Een transmissie die, zoals iedereen boven de vijftig weet, een Nederlandse vinding is en in de Daf 33 in de jaren zestig en zeventig werd aangeprezen als 'het pientere pookje'. New Holland heeft rondom deze Boomer een complete lijn compacts gebouwd met ook andere transmissies. .

Auteur: Hein van Iersel

Toepassing minerale bodemverbeteraars


Tonnie Doek, verantwoordelijk bij de gemeente Enschede voor het onderhoud en beheer van de sportvelden, ging uit zichzelf een experiment aan. Op basis van ervaringen bij een nieuwbouwproject paste hij een minerale bodemverbeteraar, Stor-it, toe bij een renovatie. Zijn 'groenadviseur', Maurice Evers van Dutch Outdoor Concepts, stond hem daarbij aan de zijlijnterzijde. Pas in een later stadium kwam de technische man van Melspring, Ton Terlouw, om de hoek kijken om zijn product uit te leggen.

Auteur: Broer de Boer

Klachtencommissaris


Auteur: Hein van Iersel