Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen
2014 - 1
Lees online
Naar de enquête

Pleidooi voor meer tolerantie


Norbert Lischka van het Duitse bedrijf Der Rasenfuchs stuurde ons deze overpeinzing. Lischka pleit als golfbaanconsultant voor meer tolerantie ten opzichte van ziektes op de green en de golfbaan. Zijn motto: ook golfers worden ziek, dus waarom greens niet?

Auteur: Norbert Lischka (Der Rasenfuchs)

Niet heel veel nieuws in Orlando en Harrogate, maar de sfeer een beetje beter


De onlangs georganiseerde golfshows in Engeland (Harrogate) en de Verenigde Staten (Orlando) hebben hogere bezoekersaantallen laten zien. Daarnaast spraken de standhouders over een goede stemming. Al met al een positief beeld. . .

Auteur: Cees Wolters

Bij de honderd


Wie het assortiment van de typische compacttractor-merken als Kubota en Iseki van pakweg tien jaar geleden vergelijkt met dat van nu, zal één ding concluderen: alles wordt zwaarder. Deze merken breiden hun assortiment fors uit met tractoren in de hogere pk-klasse. Iseki brengt zelfs al tractoren op de markt met 100 pk onder de kap. .

Auteur: Hein van Iersel

Koert Donkers wordt Nederlands eerste Greenkeeper of the Year


Op donderdagavond 16 januari 2014 werd Koert Donkers, hoofdgreenkeeper op Princenbosch uitgeroepen tot Greenkeeper of the Year 2014. Dat gebeurde op Golfpark Almkreek. Koert Donkers, de man op de foto met de grootste schaal in handen nam het op tegen drie andere genomineerden.

Auteur: Broer de Boer

Green Deal en nou weer lekker doorspuiten?


De afgelopen maanden is er druk gelobbyd om de angel te halen uit het voorstel van staatssecretaris Mansveld, dat een compleet verbod op gewasbescherming op golfbanen inhoudt. Kunnen we de komende jaren de veldspuit blijven gebruiken en blijft het business as usual? Volgens Joris Slooten, die druk heeft meegelobbyd, is dat een foute gedachte. .

Auteur: Hein van Iersel

Maaien met de 350 cm brede Brielmaier


De Brielmaier is volgens opgave van de importeur een machine om hellingen tot maximaal 70 procent te maaien. Deze ruwterrein maaier met messenbalk heeft een volledig hydraulische wiel- en maaiaandrijving die traploos instelbaar is. Voor golfbanen is de Brielmaaier vooral interessant om die specifieke stukken natuur te maaien waar je met groot materieel liever niet komt.

Auteur: Broer de Boer

Meten is weten


Afgelopen jaar heeft hoofdgreenkeeper Ronald van Os met zijn team en in samenwerking met Dutch Outdoor Concepts op golfbaan Landgoed Bleijenbeek een praktijkproef gedraaid met het Marathon-programma van Melspring. Hoe is de één jaar durende test bevallen?

Auteur: Ruud Jacobs

Sherlock Holmes


Al jaren viel het de greenkeepers van golfbaan Amelisweerd op dat een plek op de fairway, direct tegen het clubhuis niet wilde opdrogen. Greenkeeper Arie de Jong dacht aanvankelijk aan een drainslang die beschadigd was door een Vertidrain.

Auteur: Hein van Iersel

Rassenkeuze belangrijker dan hoeveelheid zaaizaad


In een aantal proeven is de invloed van verschillende hoeveelheden zaaizaad op de bespeelbaarheid van sportvelden getoetst. Het gebruik van meer zaaizaad gaf een eerder bespeelbaar veld met een dichtere zode. De voorsprong van een hoge zaaizaadhoeveelheid verdween na een aantal maanden van bespeling. Vooral bij een hoge bespelingsdruk gaf een lagere zaaizaadhoeveelheid uiteindelijk zelfs een hogere grondbedekking. In de proeven zijn ook verschillende rassen beproefd. De verschillen tussen de afzonderlijke rassen waren groter dan de verschillen tussen de zaaizaadhoeveelheden. Voor de inzaai van een sportveld is een juiste rassenkeuze dus zeker zo belangrijk als de hoeveelheid zaaizaad. .

Auteur: Jan Rinze van der Schoot

Evolutie van de tool van de toekomst


Iedereen die langer dan acht jaar op een golfbaan werkt, heeft wel eens van de wetting agent Primer gehoord. Ondertussen hebben de ontwikkelingen op dit gebied niet stilgestaan. Mark Timmerman van Prograss spreekt daarom als we het over de nieuwste surfactants (wetting agents) hebben liever over een product om de water- en luchthuishouding in de bodem beter te managen. . .

Auteur: Broer de Boer

Nieuw gewasbeschermingsmiddel op de mat


We spreken alleen nog maar over het volledig schrappen van alle gewasbeschermingsmiddelen in de professionele markt. Bijna vergeten we dat Bayer eind november 2013 een toelating kreeg van het Ctgb voor het nieuwe product Interface. Het middel wordt toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel in speelweides, sportvelden en grasbermen in Nederland. Interface is het eerste grasfungicide dat gebruikmaakt van de Stressgard formulation technology.

Auteur: Broer de Boer

Vincent Dirksz is back on stage


Allemaal herinneren we ons de innovatieprijs die TC5 tijdens de Demodagen 2011 ontving voor de viltbeheersing. Volgens zeggen van Vincent Dirksz is hij nog steeds een van de licentiehouders van het door hem in 2006 ontwikkelde viltbeheersingsproduct. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden werd hij gedwongen de verkoop ervan te staken. Maar Vincent Dirksz is helemaal terug, zoals hijzelf zegt. Met een nieuw product om de 'thatch' te beheersen: Turf Fx. .

Auteur: Broer de Boer

Uitzicht op groener aanzicht door wetenschappelijk inzicht


Op fairway 10 van golfclub 'De Rosendaelsche' bij Arnhem onderzochten we de effecten van het toedienen van de surfactant Revolution op de bevochtiging van de zandbovengrond en het aanzicht van het gras. Hierbij werd aandacht besteed aan de waterafstotendheid van de bodem. Ook werd gekeken of op deze manier de vorming van - voor het milieu nadelige - preferente stroming kon worden voorkomen. Bovendien werd nagegaan of er een verbetering van de stikstofhuishouding tot stand kwam. .

Auteur: Klaas Oostindie, Dr. Louis W. Dekker, Dr. Violette Geissen, Dr. Jan G. Wesseling en Prof. Dr. Coen J. Ritsema. (Allen werkzaam bij Wageningen UR)