Archief Agenda Contact Disclaimer Adverteren Abonneren
Nieuws Blog Projecten Green-Industry-Profile
Fieldmanager
Boomzorg
Boom In Business
De Hovenier
Sportsturf
Stad + Groen
2012 - 1
Naar de enquête

Waterbuffering: iedere golfbaan zijn eigen mogelijkheden


Slim met water omgaan houdt met name ook in dat je water zo lang mogelijk vasthoudt op het eigen terrein: waterbuffering dus.

Auteur: Marlies van Iersel

Worstelen met beregeningswater


De verzilting van de bodem en het oppervlaktewater in Nederland neemt toe. De Goese Golf ligt daarom aan een infuus dat zoet water uit Noord-Brabant.

Auteur: Broer de Boer

Toepassing helofytenfilters


Op golfbanen is de toepassing van helofytenfilters nog een vreemde eend in de bijt. En dat terwijl veel situaties zich uitstekend zouden lenen voor deze natuurlijke manier van zuiveren van afvalwater. We stellen onze vragen over helofytenfilters / wetlands aan Frank van Dien van Ecofyt

Auteur: Broer de Boer

Hoe duurzaam zijn surfactants?


De voordelen van wetting agents zijn enorm, maar zijn er ook milieubezwaren?

Auteur: Paul van der Sneppen

Volledige waswaterrecycling


Zaanse Golf Club in zee met Waste2Water Engeland en Schotland tellen volgens zeggen van Waste2Water zo’n 350 golfbanen waar het water dat vrijkomt bij de reiniging van materieel gerecycled wordt. De enige golfbaan in Nederland waar we een dergelijk systeem hebben kunnen ontdekken, is de Zaanse Golf Club.

Auteur: Broer de Boer

Het regent steeds harder!


Vooruitblikken op de nieuwe Cao Golfbranche


Verdeelde arbeidsmarkt in greenkeeperland

Auteur: John van Hoesen

Handen ineen in provincie Utrecht


De provincie Utrecht, NGF, waterschappen en Vitens slaan de handen ineen en gaan met de Utrechtse golfbanen rond de tafel om te praten over water. Eind vorig jaar heeft de provincie Utrecht het initiatief genomen om te bekijken wat deze partijen voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van water en welke vorm van samenwerking er mogelijk is.

Auteur: Dirk Bosman

Beregening: moet gras groen zijn?


Wat Garmen Mersch betreft, hoeft gras niet altijd groen te zijn. De hoofdgreenkeeper van golfbaan ‘Het Land van Thorn’ kiest er bewust voor om de fairways niet of nauwelijks te beregenen. Hij wordt daarin van harte ondersteund door Frank Pont, de architect van de baan en Harry Breukers, de exploitant.

Auteur: Paul van der Sneppen

Geld als water


Geld verdienen met water? Het kan volgens het ‘Waterhouderij-concept’ Water wordt door beheerders vaak primair als een kostenpost gezien. Onterecht, volgens Transforum en Aequator Groen & Ruimte. Zij ontwikkelden het concept en deponeerden het als de ‘Waterhouderij’.

Auteur: Arjen Roelandse

Water en golfbaanontwerp


Water op golfbanen is pas in de tweede helft van de vorige eeuw een onderdeel van het ontwerp geworden, nadat Robert Trent Jones sr. in 1940 water structureel ging toepassen als hindernis.

Auteur: Michiel van der Vaart en Gerard Jol

Uniformiteit bij beregening loont


Hoe correct en hoog is het prijskaartje van uw beregeningswater? anno 2012 wordt geprobeerd een beregeningsinstallatie aan te leggen op golfbanen en sportvelden binnen de gestelde budgetten.

Auteur: Gerard Schoot Uiterkamp

“Het mag niet zo zijn dat er buiten je baan problemen met water komen, omdat jij je zaakjes niet op orde hebt”


De dagvoorzitter: golfer en ex-watergraaf Ad Segers

Auteur: Marlies van Iersel

NGF fotowedstrijd Golf & Water


Tijdens het NGF symposium op zaterdag 17 maart zal daarna de winnaar bekend worden gemaakt. De winnaar krijgt een paginagrote plaatsing in Golfjournaal 2 (april 2012) en een vergroting van zijn of haar foto. Deze bewuste foto is gemaakt door Leander Veeger op De Haenen.

Auteur: Mari Trini Hermoso

Waterfiets of Wereldoorlog 1 tank?


Dit bijzondere amfibievoertuig, de Truxor lijkt een combinatie van een tank uit de eerste wereldoorlog en een waterfiets, maar is een echte alleskunner op gebied van waterbeheer. De machine kan sloten, vennen, en vijvers schoonmaken zowel op het water als op het land. Op de foto verwijdert Jos Veggelers van waterschap Rivierenland kroos, oude rietkragen en drijvend materiaal uit een vijver in het Betuwse Heteren

Water als metafoor voor natuurlijkheid


Sinds 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. De KRW moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater binnen de EU op orde is. In beginsel moet in 2015 binnen alle lidstaten een ‘goede chemische toestand en een goed ecologisch potentieel of een goede ecologische toestand’ zijn bereikt’.

Auteur: Ronald Buiting

Persoonlijk contact; nuttig en leerzaam


Auteur: Joris Slooten

Van wie is de golfer?


Auteur: Hein van Iersel